ילדים, אוכל ומה שביניהם
על המקומות בהם נפשם של ילדים נפגשת עם אוכל, אכילה ובישול
ועל תפקידי ההורים במקומות אלו.

 

 

Preview Campaign