אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן
** משתמשי GMAIL, שימו לב, במידה והפרסום נחתך יש בתחתית המייל לינק ללחיצה לצפיה בפרסום כולו בחלון נפרד שיפתח אוטומטית**
/Pulseem/ClientImages/3059///logo%20mila%20with%20nr.jpg
/Pulseem/ClientImages/3059///027d0b674805480e9f2a81cb3d7dda25..jpg
כדבר יו"ר מיל"ה אבי פרידמן ומנכ"ל מיל"ה רון גנג   

קול קורא להגשת מועמדות

לוועד מנהל מיל"ה, לוועדת (פורום) מנצחים ולוועדת הביקורת
לבחירות שתיערכנה בתאריך 6.12.2019 באספה הכללית של מיל"ה. 
הגשת מועמדות עד ליום 28.11.2019

 

חברי מיל"ה יקרים,
מיל"ה ממשיכה לצמוח ולגדול וזקוקה לתרומתכם, ליצירתיות ולמנהיגות שלכם כדי לממש 
את חזונה להפוך לנכס לאומי המוכר בעולם. 
אנחנו קוראים לכם להיות שותפים ומשפיעים על עתיד זה.

כל הקשור  לבחירות  יבוצע  על  פי תקנון ועדת הבחירות  שיפורסם  במקביל באתר 
האינטרנט של העמותה והוא זה שיחייב את  חברי העמותה.

ועד מנהל מיל"ה – הגדרת תפקיד  
חברי הוועד המנהל נבחרים אחת לשנתיים. הוועד פועל על פי חוק העמותות ותקנון 
העמותה המופיע באתר האינטרנט של העמותה כאן. הוועד אחראי לגיבוש מדיניות 
מיל"ה ותקציבה לרבות אסטרטגיית הפעולה, מטרות ויעדי ביניים ופיקוח על הביצוע.
הוועד נפגש אחת לרבעון כדי לקבל דיווחים, לדון בנושאים על הפרק  ולקבל החלטות 
המחייבות את הנהלת העמותה.

הוועד המנהל יאשר בהמשך ועדות  נוספות וחברים יכולים להגיש מועמדות ללא קשר לבחירות.

ועדת ביקורת – הגדרת תפקיד  
ועדת הביקורת תבקר את פעילות הוועד המנהל והנהלת העמותה בנושאים שונים 
שיתואמו מראש ובהתאם לתכנית עבודה שנתית ותגיש לוועד המנהל ולהנהלת העמותה 
דו"ח שנתי לרבות חוו"ד והמלצות לגבי הדוחות הכספיים והדוח המילולי של השנה הקודמת
עד שבועיים לפני.
 
ועדת מנצחים
הוועדה תהיה במעמד של גוף מייעץ לוועד העמותה. 
הוועדה תהוה כתובת לכל מנצחי מיל"ה הוועדה תשאף לשיתוף פעולה עם כל ועדות 
מיל"ה האחרות, מנהלי המחוזות ומנהלי החבורות ותיזום פרויקטים ואירועים להעשרת 
פעילויות העמותההוועדה תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה. פרוטוקול הישיבות יוגש
לוועד המנהל ויפורסם באתר מיל"ה. כל מנצח החבר במיל"ה יוכל להשתתף בישיבות הוועדה כמשקיף על פי תיאום מראש ולהגיש הצעות לסדר היום.
הוועדה תקיים דיונים בתחומים מקצועיים מוסיקליים, תציע יעדים, תכניות התפתחות והכשרה מקצועיות ותפעל לגיוס ושיתופי פעולה בין המנהלים המוסיקליים, להעמקת הקשר עם מיל"ה.


הרכב הוועד המנהל - 6 מנצחים, 5  זמרים, 4 נציגי ציבור.
הרכב ועדת הביקורת – 3 שלושה חברי עמותה 
זכות לבחור ולהיבחר לוועד המנהל ולוועדת הביקורת: חבר עמותה המשלם דמי חבר.
הרכב ועדת המנצחים - 6 מנצחים (חברי מיל"ה, המשלמים דמי חבר).

טופס הגשת מועמדות - על דף וורד אחד הכולל: 
(1) פרטים אישיים, טלפון וכתובת מייל 
(2) ההשתייכות (זמר, מנצח, נציג ציבור)
(3) לאיזו קטגוריה מבקש להיבחר (ועד מנהל, ועדת ביקורת, ועדת מנצחים) 
(4) פרופיל אישי
(5) מה מבטיח לפעול / לעשות בתקופת הכהונה, במידה ואבחר 

נא לשלוח הטופס: mila.sharim@gmail.com הטופס, לאחר אישורו, יפורסם באתר מיל"ה.   

הודעה זו נשלחה ל- על ידי mila.sharim@gmail.com
על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן
נשלח באמצעות PULSEEM מערכת דיוור אלקטרוני וSMS.
Preview Campaign