אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן
גליון מספר #8|  לגליונות הקודמים
יום חמישי, טז טבת תשפא, 31 בדצמבר 2020
/Pulseem/ClientImages/8268///251370392f554d3d9425d4fe66f50a31.jpg
http://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/8268//%5C%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20(%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7)/%5Clogo_white.png
http://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/8268//%5C%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20(%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7)/%5Cheader.png

 דבר מנהלת הרשות לתכנון 
 
שלום לכולם,

ידיעון הרשות לתכנון מס' 8 מופץ אליכם ביומה האחרון של שנת 2020.
עברה עלינו שנה הפכפכה שהחלה עוד בטרם הוקמה ממשלה ותקציב אין בה.
הקורונה שהגיעה לקראת סוף הרבעון הראשון שיתקה את העולם וישראל בתוכו.

וכעת, יש אור בקצה המנהרה. החיסונים יצאו לדרך וזו תקווה גדולה לכולנו.
בכניסתה של שנת 2021 נאחל שתבוא עלינו לטובה. 
שיגיע "היום שאחרי הקורונה" ושהבחירות יהיו "עוד פעם אחת ודי",
שתקום ממשלה יציבה ותקציב מדינה יאושר במהרה.

התכבדנו הפעם בדברי מנכ"ל המשרד ד"ר נחום איצקוביץ'. 
על כן אקצר הפעם בברכה לחורף טוב ולשנה אחרת, טובה ומשופרת.
/Pulseem/ClientImages/8268///4b411cd3283d42df86d366bd3912f604.png
 ד"ר רותי פרום אריכא 
מנהלת הרשות לתכנון

/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%A1%D7%9E%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%A0%D7%A7%D7%99.jpg

דברי מנכ"ל המשרד ד"ר נחום איצקוביץ'
 

לתושבי המרחב הכפרי, לראשי המועצות ולראשי היישובים ולכל הנמנים על קוראי הידיעון,

אנו עומדים בסיומה של 2020 ואני מוצא לנכון להביא בפניכם מעיקרי פעולות המשרד ולהציג בפניכם את האתגרים והכיוונים האסטרטגיים העומדים בפנינו.
השנה, המרחב הכפרי הישראלי הוסיף להתפתח מהבחינה החברתית, הסביבתית והכלכלית. ראשית אתייחס לסוגיה של ביטחון המזון. ביטחון המזון הינו משימה חשובה כפי שהוגדרה עם השר אלון שוסטר. בהקשר של המרחב הכפרי לביטחון המזון יש משמעויות נרחבות ביותר. בשנים האחרונות המרחב הכפרי והשטחים החקלאיים המאפיינים אותו נתונים ללחצים גדולים ביותר לשינוי ייעודם לטובת הפיתוח העירוני והתשתיות הלאומיות. 

על רקע משבר הדיור ומשהוקמה ועדה מיוחדת להאצת תהליכי התכנון, הוכנו תכניות רבות שבעקבותיהן הפכו שטחים חקלאיים בהיקף נרחב לשטחים מבונים ומפותחים. גם התשתיות חוצות כיום שטחים מעובדים ומורידות נתח משמעותי מהשטח החקלאי הגובל בהן. צמצום השטחים החקלאים מביא ישובים חקלאיים לסף מינימלי של שטח חקלאי לעיבוד והוויתור על עשרות אלפי דונמים של קרקע חקלאית מניבה פוגע בביטחון המזון החיוני כל כך למדינת ישראל. בנוסף לכך, עקב אישורן של תכניות לפיתוח שטחי מגורים ותעסוקה בשטחי המועצות האזוריות, נדרשים שטחים אלה להעברת גבולות או לחלוקת הכנסות וכך נוצרת גם פגיעה כלכלית במועצות האזוריות שהן המובילות את המרחב הכפרי.

בחודשים האחרונים אנו לומדים את הסוגיות הנלוות לשינויי תחומי שיפוט של המועצות האזוריות ולשינויים בחלוקת הכנסות ביניהן לטובת רשויות עירוניות סמוכות, וזאת על מנת להגביר את מעורבות המשרד ולסייע לקבלת החלטות מאוזנת על מנת שתקודם אזוריות טובה, הידברות ושותפות בין רשויות וכך למנוע מאבקים שסופם לפגוע במרחב הכפרי.

בין האתגרים והכיוונים האסטרטגיים של המשרד אציין את קידום החדשנות שמעניק משמעות חדשה לפיתוח האזורי מבוסס החקלאות המשדרג את תחומי ההתמחות לאגרוטק, לפודטק ולביוטק. השנה, לראשונה, הוצאנו נוהל תמיכה בהפעלת מרכזי חדשנות אזוריים במסגרת התכנית לפיתוח המרחב הכפרי וזאת בצד שיתופי פעולה שנוצרו בין המשרד לרשות החדשנות לקידום מיזמי אגרוטק.

נושא מרכזי בתכנית ההאצה המשרדית הינו בנושא לולי ההטלה. הרשות לתכנון מבצעת כעת מתחמים חדשים מחוץ ליישובים לשם הקמת לולי הטלה מודרניים מחוץ ליישובים ובמגמה לעודד במיוחד הקמת לולים ללא כלובים (לולי מעוף). 24 מתחמים ימומנו על ידי המשרד ואנו פועלים לתקצוב של הקמת מבני הלולים ולהשלמת מתחמים נוספים כמו גם לקידום פתרון לטיפול בזבל העופות הצפון ולעידוד השימוש בשטחים שיפונו מגידול המטילות לטובת עסקים קטנים באמצעות קידום תכניות מאפשרות ביישובים המבצעים את המהלך.

לאחרונה התקבלה החלטת הממשלה בדבר הגדלת שיעור ייצור החשמל מאנרגיה חלופית ל-30%. להחלטה זו יש השפעה על עתידה של חקלאות ישראל ומשמעותה תוספת שטחים חקלאיים שייעודם יוסב לטובת ייצור אנרגיה סולרית. בהחלטת המועצה הארצית מנובמבר 2020 נקבע כי יאושרו תכניות חדשות למתקנים סולריים על הקרקע בשטח כולל של 20,000 דונם בלבד, במשך העשור הקרוב. מעבר לכך יאושרו מתקנים המשלבים ייצור אנרגיה סולרית בעיבוד חקלאי. מכוח החלטת הממשלה הוקמה ועדת מנכ"לים שתפקידה לקדם את יישום ההחלטה ולאפשר את העמידה ביעדים שנקבעו. לתחום האגרו-וולטאי נקבע צוות עבודה ייחודי בראשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בראשותה של  ד"ר רותי פרום-אריכא. בצד השגת יעדי הייצור באנרגיה חלופית יעמוד האתגר של השילוב הראוי של ייצור האנרגיה עם פעילות חקלאית ראויה ומניבה לאורך חיי המתקנים הסולריים וגם ההזדמנות לפיתוח חקלאי בר קיימא עם יציבות כלכלית.

באמצעותכם נוכל להמשיך לקדם את החקלאות והכפר, להעצים את הפריפריה, להוסיף וליצור שיתופי פעולה ולהעצמת הכפר וחיזוק החקלאות.

שנה אזרחית טובה ומלאת עשייה ברוכה

 ד"ר נחום איצקוביץ'
 מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הסדרת לולי הטלה בצפון הארץ 
| יוחאי תירוש, מנהל תחום מידע גיאוגרפי
/Pulseem/ClientImages/8268///20201217_110326.jpg
/Pulseem/ClientImages/8268///20201217_110305.jpg
לולים בשלבי הקמה בכפר שמאי.  צילום: ע.מ.ת/קבלן אחים אבו ג'בל בע"מ
ענף ההטלה בישראל הנו אחד משני סוגי הענפים היחידים הנמצאים במסגרת של תכנון כולל, יחד עם ענף החלב. הסדרת הענף, ובכלל זה קביעת המכסה הארצית להטלה ועקרונות לקביעת מכסות אישיות, נעשית מכוח חוק המועצה לענף הלול. כשני שלישים מסך מכסות ההטלה הארציות מיוצרים ב-26 מושבי עובדים בצפון הארץ ("יישובי היעד")  באזור מרום הגליל הכולל את המועצות האזוריות מעלה יוסף, מרום הגליל ומבואות חרמון. המושבים משתרעים  ממושב עבדון במערב ועד מושב כפר יובל במזרח. נכון לשנת 2020, כמות הביצים המיוצרת ביישובים אלה מסתכמת כב- 1,500 מיליון ביצים לשנה על ידי כ-6 מיליון מטילות.  

החלטת הממשלה מס' 1855 מיום 24.06.2007 בדבר עידוד התייעלות במשק הייצור והשיווק בענף  ביצי המאכל, קבעה סיוע במענקים לעידוד השקעות הון בענף ביצי המאכל בהוצאת הלולים ממרכזי הישובים לאתרים שייקבעו ו/או בפעולות אחרות שתיקבענה על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לשם התייעלות בממשק הייצור והשיווק, שמירה על איכות הסביבה, שיפור התנאים התברואיים והווטרינריים ושיפור תנאי אחסון הביצים בלולים. על משרד החקלאות ופיתוח הכפר הוטל, במסגרת ההחלטה, לפעול להכשרת הקרקע ולביצוע התשתיות באתרים אליהם יועתקו הלולים, ככל שיאושרו על ידי מוסדות התכנון.

רובו של ייצור ביצי המאכל נעשה בלולים בני עשרות שנים, אשר  אינם תואמים את הדרישות הסניטריות הווטרינריות העדכניות. המעבר למתחמים מודרניים ממוכנים ומבוקרות תיתן מענה לדרישות איכות הסביבה לצמצום מטרדים וזיהומים סביבתיים כתוצאה מטיפול לא מוסדר בפינוי זבל עופות ובסילוק פסדים, תשפר את איכות הביצה ואת יעילות הייצור המבוססת כיום על עבודות אדם ידניות בהזנה, איסוף ביצים, הוצאת זבל וכד'.

במסגרת יישום החלטת הממשלה, נערכה ביוזמת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשנים 2007-2010, התכנית להסדרת הלולים ביישובי היעד ("הרפורמה בענף ההטלה").  התכנית נשפטה ולוותה על ידי ועדת היגוי בין משרדית עליונה, ועדת עבודה, הוועדה המחוזית צפון והמועצה הארצית לתכנון ובניה. במקביל פעל צוות מקצועי בתוך משרד החקלאות  ופיתוח הכפר,  שדן בנושאים מקצועיים באופן סדיר ודיווח למנכ"לי המשרד במהלך תקופה זו. המהלך התכנוני כלל עריכת מסמכי מדיניות מפורטים ומהלך סטטוטורי להסדרת מתחמי ההטלה ב-26 יישובי היעד באמצעות הכנת 26 תכניות מפורטות - תכנית אחת לכל המתחמים עבור כל ישוב ויישוב. בין השנים 2013-2018 אושרו לבסוף 23 תכניות מפורטות הכוללות 58 מתחמי הטלה. בישוב פקיעין החדשה לא אושרה תכנית בשל התנגדות האגודה, ובישובים שפר וכרם בן זמרה לא קודמו תכניות כלל בשל היעדר חלופות  מוסכמות. בנוסף למסמכי המדיניות ולקידום הסטטוטורי של תכניות מפורטות, כללה העבודה מסמך פרוגרמאתי לטיפול בשטחים שמהם יפונה גידול המטילות, ומסמך ארצי שהציע פתרונות ללולי הטלה עבור שאר אזורי הארץ בהם מגדלים מטילות.

למרות שנוצק מסד סטטוטורי לביצוע מתחמי ההטלה המודרניים ביישובי היעד, לא נקבע תקציב להסדרה רחבה של ענף המטילות, ולכן המתחמים המתוכננים לא מומשו, מלבד יוזמות נקודתיות ספרות של מגדלים שפיתחו שלושה מתחמים בלבד מתוך ה- 58 המאושרים. 

בשנת 2018 יזמו משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר תכנית המשך לתכנית אשר לא מומשה. נקבע כי שני המשרדים יקדמו פיתוח מתחמי הטלה  ביישובים המוכנים לכך, כצעד  לקראת הסדרה רחבה יותר, המביאה בחשבון שיקולים שונים הקשורים לשדרוג ענף ההטלה. על הרשות לתכנון הוטל לקדם את ביצוע תשתיות והמתחמים לשם הקמת מבני לולים חדישים בהתאם לתקנות רווחת המטילות. המהלך מלווה בהתארגנות של מגדלים בעלי מכסות למעבר למתחם חדש ביישבם והכל בהתאם לתכניות המאושרות שמכוחן ניתן לפתח ולהקים לולי הטלה.  לשם כך פרסמה הרשות לתכנון נוהל תמיכה בתחילת 2019 בתקציב של 50 מלש"ח. במסגרת הנוהל אישרה ועדת התמיכות בקשות ל-24 מתחמים ב-17 ישובים. 

עבודות הפיתוח והתשתית נמסרו לביצוע באמצעות החטיבה להתיישבות, במסגרת תכנית העבודה השנתית של החטיבה להתיישבות. העבודה מבוקרת על ידי חברת "פארטו" שנבחרה לשמש כחברת הבקרה לפרויקט. החברה מפעילה מנהל פרויקט ולצידו שני פרוייקטורים אזוריים מול היישובים והמועצות האזוריות. לאחרונה הסתיים פיתוח המתחם הראשון במושב דלתון ופיתוח המתחם השני בכפר שמאי נמצא לקראת סיום. בימים הקרובים צפויות להתחיל עבודות בשני מתחמים במושב שתולה ומתחם נוסף במושב גורן.  
/Pulseem/ClientImages/8268///img-20201217-wa0031.jpg
לולים בשלבי הקמה במושב דלתון.  צילום: י. לרר/קבלן אחים אבו ג'בל בע"מ
http://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/8268//%5C%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20(%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7)/%5Cnew_kfar.png
/Pulseem/ClientImages/8268///60d63e0ea4684d0f985ab67ab7fc4467.png
פיתוח המרחב הכפרי
 
שבילי הליכה ושביל אופניים | מחוז העמקים | מועצה אזורית אלבטוף
הפרויקט הינו חלק ממערך שבילים המוקם בגזרת המועצה אלבטוף אשר עתידים לשמש למספר מטרות: שימושים
חקלאיים, שבילי הליכה ושבילי אופניים. הקטע המבוצע בתמיכה זו הינו באורך של כ- 3.2 ק"מ מאזור העתיקות 
הקיימות במקום לאורך גבולם הצפון מזרחי של היישובים רומאנה ועוזייר.

הפרויקט אושר לתמיכה במימון שהוקצה מתכנית פיתוח הכפר.
עלות הפרויקט:  500,000 ₪היקף התמיכה: 400,000 ₪.
/Pulseem/ClientImages/8268///0b6633d9d78f4bd79db2c989e43c8e0d.jpg
 
שביל מורשת רמת יוחנן | מחוז העמקים | מועצה אזורית זבולון
 
קיבוץ רמת יוחנן עלה על הקרקע ב 1931- והיה ראשון ליישובי גוש זבולון.
הפרויקט הינו חלק ממסלול סיור מודרך בין מספר אתרים מראשית היישוב המספרים את תולדות
המקום ותולדות המדינה. הפרויקט בוצע באזור מגדל המים שבו מוצגים אביזרים שונים ותצלומים 
היסטוריים משנותיו הראשונות של הקיבוץ וסביבו משתרע גן מכונות חקלאיות.
הפרויקט כלל: 
 • עבודות תשתית
 • בניית קירות ומשטחים
 • הסדרת שבילים
 • חשמל ותאורה 
 • ריהוט גן
 • ביצוע והסדרה של מערכת כניסות ושבילים להכוונת תנועת המבקרים וקבוצות ההדרכה   

הפרויקט אושר לתמיכה במימון שהוקצה מתכנית פיתוח הכפר.
עלות הפרויקט: 646,250 ₪היקף התמיכה: 250,000 ₪.
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F.jpg
 
פרויקט טיילת השלום | מחוז השפלה וההר | מועצה אזורית גוש עציון

/Pulseem/ClientImages/8268///eb93304c1d5a4d328538f9ac0153461b.jpg
/Pulseem/ClientImages/8268///0.jpg
פרויקט טיילת השלום מחבר בתנועה רגלית בין ישובי המועצה, בצמוד לכביש הגישה שבין הישוב אלון שבות וראש צורים. הטיילת מוצלת, מוארת ומאפשרת הליכה בטוחה, מחברת בין מוקדי תיירות במועצה כמו האלון הבודד. בנקודת הכניסה לטיילת מוקמה עמדת תצפית ממנה ניתן ליהנות מהנופים המרהיבים של המועצה ומהכרמים הרבים שבאזור. בחלקו התחתון של המצפה הוטבעו בקירות התמך יצירות אומנות לזכר 3 הנערים.

השילוב בין הנופים המרהיבים, הטיילת, והגלעד לזכר הנערים יוצר חוויה  מעוררת הערכה ולא ניתן שלא להתרגש מהמקום. המקום משמש את תושבי הישוב בכל שעות היום.

הפרויקט אושר לתמיכה במימון שהוקצה מתכנית פיתוח הכפר.
עלות הפרויקט: 2,590,941 ₪היקף התמיכה: 1,000,000 ₪.
/Pulseem/ClientImages/8268///2e2f2faee57e43de8a2a00878c2312ad.jpg
 
פיתוח מרכז היישוב רמת צבי | מחוז עמקים | מועצה אזורית גלבוע

רמת צבי הינו מושב אשר נמצא בין בית שאן לעפולה, במרכז הגליל התחתון. המושב שייך למועצה האזורית  גלבוע.
מטרת התמיכה הינה פיתוח מרכז הישוב אשר מהווה אזור הפעילות והמרחב הציבורי של התושבים. 
לפני כן, אזור זה לא עבר פיתוח למעט מספר שבילי אספלט שלא מסייעים לקיום הפעילויות החברתיות השונות ביישוב.
הפרויקט כלל:
 • אזור התקהלות ליד בית העם וגני הילדים
 • שטח משחק לילדים
 • אזור חניה לרכב פרטי ולאופניים 
 • שבילי הולכי רגל המחברים את האזורים השונים והבניינים הקיימים אחד לשני כך שהמעבר יהיה נגיש ונוח

הפרויקט אושר לתמיכה במימון שהוקצה מתכנית פיתוח הכפר.
עלות הפרויקט: 1,000,000 ₪, היקף התמיכה: 500,000 ₪.
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94.jpg
מדרכה שהוסדרה באזור מועדון הנוער
/Pulseem/ClientImages/8268///6.jpg
עבודות הסדרה בצומת הישוב
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94%203.jpg
אזור החניה הנמצא בתהליכי הסדרה באזור מועדון הנוער
 
מוזיאון משק הפועלות בעיינות | מחוז שפלה והר | מועצה אזורית גן רווה

משק הפועלות של עיינות הוקם ב- 1930 על ידי הפעילה החברתית עדה פישמן מימון. הוא היה חלק ממגמה נרחבת יותר, להקים משקי פועלות, שייתנו מענה לקשיים של חלוצות העליות הראשונות להשתלב בענפי החקלאות ביישוב, שבהם הועסקו בעיקר גברים.

הפרויקט כלל הסבת מבנה הרפת ההיסטורי ( 450 מ"ר) והפיכתו למוזיאון אשר יספר את מורשתן של הנשים החלוצות. המבנה מכיל שתי כיתות לימוד, חדר המשמש להקרנת סרט וחדר אוכל לקבוצות המבקרים ולחניכי המכינה.

 הפרויקט כלל
 •  החלפה וחיפוי הגג
 • שימור הקורות באגדים והחלפת קורות העץ היכן שנדרש
 •  טיפול באלמנטי הבטון הנושאים
 • בניית מחיצות מעץ וזכוכית
 • תשתיות חשמל, מים ומיזוג אוויר VRF .
 • עבודות פיתוח שטח כולל הסדרה והנגשת שבילי גישה, הסדרת ניקוזים, התקנת מרזבים וכו'.

הפרויקט אושר לתמיכה במימון שהוקצה מתכנית פיתוח הכפר.
עלות הפרויקט: 5,600,000 ₪, היקף התמיכה: 750,000 ₪. 
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%9E%D7%A9%D7%A72.jpg
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94%20%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%AA%D7%95%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D.png
מבנה הרפת ההיסטורי לאחר הסבתו למוזיאון ולמרכז מבקרים
 
פיתוח אתר תיירותי סביבתי באתר האלון הבודד| מחוז השפלה וההר | מועצה אזורית גוש עציון

במסגרת הפרויקט הוקם מסביב לאלון הבודד מתחם המאפשר מפגש לקהלים רבים אשר מגיעים למועצה האיזורית גוש עציון - להכיר, ללמוד ולהנות מחבל ארץ זה.

הפרויקט כלל: 
 • ריצוף השטח שמסביב לעץ האלון
 • בניית מדרגות גישה מהכביש הראשי ורמפה מונגשת כולל מעקות בהתאם לתקן
 • בניית קירות תמך וטרסות ליצירת ערוגות שתילה 
 • קיר עם שילוט התואם את אופי האיזור
 • תאורה המאפשרת ליהנות מהמקום גם בשעות החשכה
 • ביצוע עבודות גינון כולל הקמת מערכת השקייה מסודרת, נשתלו דשאים ופרחים בסמוך

בתאריך ה-21.12.2020 נחנך המקום במעמדם של אלון שוסטר שר החקלאות ופיתוח הכפר, שלמה נאמן ראש המועצה ואמיר הלוי מנכ"ל משרד התיירות.

הפרויקט אושר לתמיכה במימון שהוקצה מתכנית פיתוח הכפר.
עלות הפרויקט: 1,125,000 ₪, היקף התמיכה: 750,000 ₪.
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F2.png
/Pulseem/ClientImages/8268///6913fcca50aa4066970d8f87710f02fd.png
/Pulseem/ClientImages/8268///d8a54730206c4996bdc9c4b8d52c05d4.png
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%94%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F5.png
 
תכנית אזורית למבני ציבור | מחוז גליל גולן | מועצה אזורית מטה אשר

מטרת התכנית היא למפות את כל מבני הציבור הקיימים במועצה ולהכין תכנית תלת שלבית אשר לאורה תוכל המועצה
לקבל החלטות אסטרטגיות להשקעות ופיתוח של מבני הציבור בתחומה.

התוצר הסופי שהתקבל הוא מפה מפורטת של כל שטח המועצה ובה סימון כלל מבני הציבור לפי שלושה טווחי הזמן 
וטבלאות לניתוח צרכים עתידיים, המהוות כלי עבודה עבור המועצה להערכות להקמת מבני הציבור בהתאם לצמיחה 
הדמוגרפית. הטבלאות נשענות על מסד נתונים שניתן לעדכנו כל העת, ובהתאם לכך לעדכן את הצורך.

הפרויקט אושר לתמיכה במימון שהוקצה מתכנית פיתוח הכפר.
עלות הפרויקט: 250,000 ₪, היקף התמיכה: 175,000 ₪.
/Pulseem/ClientImages/8268///589a618fbc8546a9b3da87bd04c1d847.png
/Pulseem/ClientImages/8268///5e1a13e950594d80b32b81b9851c842d.png
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97%20.png
                                    בטחון מזון
 
/Pulseem/ClientImages/8268///a3d1e1c310304996ba4b3538754bf214.JPG
/Pulseem/ClientImages/8268///b794b932393d47e8af52cf7ee32ee82e.jpg
/Pulseem/ClientImages/8268///fruit-1534494_1920.jpg

בטחון מזון מוגדר כמצב שבו לכל האנשים, כל הזמן, יש נגישות סבירה, פיזית וכלכלית, לכמות מספקת של מזון בריא ומזין, אשר מתאים להעדפותיהם ולצורכיהם התזונתיים והתרבותיים ומאפשר חיים פעילים ובריאים. לבטחון מזון היבטים נרחבים, הקשורים בהרגלי תזונה, מניעת אובדן מזון, שיפור ממשקים וטכנולוגיה חקלאית וקידום החקלאות המקומית.  /Pulseem/ClientImages/8268///agriculturalland_green.png
                                  אגרו ישראל 2021 כנס ותערוכה בגן הלאומי מעיין חרוד
 

“אגרו ישראל” הינה תערוכה חקלאית מקצועית, ובה יציגו מגוון רחב של חברות העוסקות בתשומות חקלאיות  חברות השקייה, הדברה, דישון, אנרגיה מתחדשת, גינון, מיכון חקלאי, רכבים ועוד.

מעל 9000 חקלאים ואנשים הפעילים בענף החקלאות בישראל – ביקרו בתערוכת החקלאות בשנה שעברה. יותר מ-120 חברות ותאגידים, גופי ממשלה ואחרים הציגו בתערוכה, בהן יבואניות טרקטורים ומיכון חקלאי רבות, חברות השקיה, חברות דישון, חברות הדברה, ביטוח חקלאי, קלנועים וטרקטורונים ועוד חברות, המספקות תשומות כאלו ואחרות. 
  
במקביל לתערוכה יערך הכנס השנתי שיעסוק בתחומי החקלאות ובו יציגו אנשי המפתח בתעשייה את מחקרי השנה האחרונה בתחומי החקלאות.

/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8.jpg
/Pulseem/ClientImages/8268///%D7%A1%D7%9E%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%A0%D7%A7%D7%99.jpg

התחדשנו! מוקד שירות 6016*  
 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר השיק לראשונה את מוקד השירות 6016*

אם יש לכם שאלה, פנייה או בקשה חייגו למספר 6016*

המוקד זמין בימים ראשון – חמישי, בין השעות: 17:00 - 08:00.


 
http://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/8268//%5C%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20(%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7)/%5Cbulb.png
0
 Advanced issues found
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל לקידום שינוי והתחדשות בקרב משקי ההטלה. המשרד מוציא כעת לפועל את התכניות שקידם בעשור האחרון לשדרוג לולי ההטלה במתחמים מתוכננים ומודרניים העונים לדרישות הווטרינריה ולעל הצורך ברווחת המטילות. לולים שיוקמו במתחמים אלה יהיו לולים עם כלובים מרווחים או נטולי כלובים. 

בסיוע החטיבה להתיישבות מקדמים כעת תכנון ב-24 אתרים שנבחרו על פי נוהל תמיכה משנת 2019. 
במתחם הראשון שהושלם במושב דלתון כבר מתחילים המגדלים בהקמת הלולים.
מתחם שני נמצא בביצוע בכפר שמאי ועוד שני מתחמים אושרו לביצוע בשתולה.
המתחמים הבאים מתוכננים בהדרגה לקראת ביצוע עבוות הפיתוח והתשתיות. 
תקציב הפיתוח מסתכם ב-50 מיליון ש"ח.

http://www.pulseem.co.il/Pulseem/ClientImages/8268//%5C%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20(%D7%9C%D7%90%20%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A7)/%5Cnews-pic.jpg
0
 Advanced issues found
מוזמנים להוסיף, להעיר, להתייחס:
דנה קוטלר ימהרן DanaKo@moag.gov.il
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הרשות לתכנון
הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון-לציון, ת.ד. 30 בית-דגן | טל: 03-9485572 / 03-9485949
הודעה זו נשלחה ל- על ידי danako@moag.gov.il
על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן
גם דיוור זה נשלח על ידי פולסים
Preview Campaign