/Pulseem/ClientImages/4097///%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%A4.png
נובמבר 2020
מחדשות המחלקה לפסיכולוגיה
 
מחזור תשפ"א מתחיל את לימודיו בעידן הקורונה.
המחלקה מקבלת את הסטודנטים החדשים בחום באמצעות מפגשים מקוונים של קבוצות קטנות עם מרצים ועם סטודנטים ותיקים.
 
פרידה ממחזור תשע"ח
הפרידה שלבשה אופי לא פורמאלי התקיימה באופן מקוון.
הבוגרים סיפרו על מעשיהם כיום ועל זיכרונותיהם מלימודיהם במכללה. 
את תעודות הבוגר הרשמיות קיבלו הסטודנטים על ידי שליח שהגיע לבית של כל סטודנט/ית.
 
הקורונה פרצה לחיינו ללא התראה מוקדמת וגבתה את חייהם של קורבנות רבים. במחקר שערכנו התמקדנו בהשפעות הנפשיות שלה ובעיקר בחרדה מפני נגיף הקורונה. מצאנו כי נבדקים בעלי חרדה כללית, דיווחו יותר על חרדה מפני הנגיף. כמו כן, מצאנו כי ככל שנחשפים ליותר מידע אודות הקורונה דרך אמצעי התקשורת וככל שיש היכרות ישירה עם המגפה דרך הידבקות עצמית בנגיף או דרך היכרות עם אנשים שנדבקו בנגיף, כך רמת החרדה מפני הקורונה גבוהה יותר. תוצאות המחקר רלוונטיות מתמיד לאור התפשטות המגיפה והחשש שתישאר לאורך זמן.
 
/Pulseem/ClientImages/4097///%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%201%20%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94.jpg
 
ריקי שמחי - לומדת בתכנית הייחודית של תואר שני בפסיכולוגיה קלינית רגישת-תרבות שנפתחה במכללת אחוה. זו התוכנית היחידה בארץ אשר שמה את הרב-תרבותיות המאפיינת את החברה בישראל במרכז הלימודים והעבודה המעשית. 
/Pulseem/ClientImages/4097///%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%992.jpg
 
אלעד אוז כהן - מתחיל את השנה השנייה בתואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית משולב עם מדעי הנתונים באוניברסיטת בן-גוריון. המחקר שלו מצטרף למאמץ המדעי ההולך וגובר במציאת תשובה לשאלה: "כיצד התודעה האנושית פועלת?"    
/Pulseem/ClientImages/4097///2%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93%20%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.jpg
 
Preview Campaign