/Pulseem/ClientImages/9859///tochnit2.jpg
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) מהווה את חוד החנית של הידע בתחום ההדרכה החקלאית.
תכנית פעילות ההדרכה לשנת 2021 מוצגת להלן. 
שה"מ פועל לפתח ידע חדש ועדכני ולהנגישו כמענים ישימים לאתגרי החקלאות. 
אחד הערוצים המרכזיים שלנו להנגשת הידע שנצבר ומפותח הוא באמצעות קורסים בנושאים מגוונים, המוצגים במידעון הדרכות זה. אנו מאמינים שהידע המועבר בקורסים הללו יהיה ידע מועיל ומקדם, כל אחד בתחומו.
 
אגף בעלי חיים
 
קורס מקצועי בנושאי אחזקה וטיפול בדגי נוי
/Pulseem/ClientImages/9859///aquarium_fish_2.jpg
קורס מקצועי בנושאי אחזקה וטיפול בדגי נוי לבעלי חנויות לממכר דגי נוי, למתחזקי בריכות נוי ואקווריומים, למנהלי פינות חי, לחובבים ולבעלי עניין. הקורס יכלול היכרות עם מגדלי דגי הנוי בישראל, מדדי איכות מים, בריאות וסנטיציה, דרישות תזונתיות, התאמת מערכות גידול וכן הפעלה ותחזוקה של מערכות לגידול דגי נוי.

מועד פתיחה: יוני-אוגוסט
מיקום: מקוון
רכז מקצועי: עיינה בנט
רכזת ארגונית: מיכל אברהם
טל': 050-6241081
אימייל: michalav@moag.gov.il
 
/Pulseem/ClientImages/9859///c9eb00f2fc5c4f3aa191594798c01e28.jpg
קורס ארצי בסיסי לייצור מוצרי חלב במחלבה ביתית
הקורס מיועד לחקלאים, למגדלי צאן (כבשים ועיזים) ובקר, למפעילי מחלבות ביתיות, לעוסקים בתעשיית החלב ולמעוניינים להרחיב ולהעשיר את הידע הבסיסי שלהם בנושא ייצור מוצרי החלב. הקורס יכלול לימוד תיאורטי ומעשי בנושאים כגון הרכב החלב וגורמים ממשקיים המשפיעים על הרכב זה; פסטור - מטרה, חשיבות, שיטות, חיטוי וניקוי, סוגי חיידקים, דרישות משרד הבריאות להקמת מחלבה זעירה; ייצור מוצרי חלב באופן תיאורטי ומעשי (תוצרת ניגרת, יוגורט, גבינות רכות, חצי קשות ומובחלות).

מועד פתיחה: רבעון שלישי
מיקום: כפר הנוער עיינות
רכז מקצועי: סמיר קעדאן
רכזת ארגונית: מיכל אברהם
טל': 050-6241081
אימייל: michalav@moag.gov.il
/Pulseem/ClientImages/9859///ofot_1.jpg
קורס למגדלי מטילות
קורס יסודות הגידול של מטילות לביצי מאכל, המיועד למגדלים חדשים ובפועל ולעוסקים בענף אשר מעוניינים לרכוש ידע עדכני ומיומנות בתחום הגידול, על היבטיו השונים. נושאי הקורס:
אנטומיה ופיזיולוגיה של העוף, שיטות גידול בשלוחת ביצי המאכל, סוגי מבנים, אוורור וציוד, גידול פרגיות, הזנת מטילות, ממשק מים, תורת החיסון ובטיחות ביולוגית, מחלות במטילות, ממשק תאורה וכלכלת הענף.


מועד פתיחה:
רבעון שלישי
מיקום: מקוון 
רכז מקצועי: חגית ארזי
רכזת ארגונית: מיכל אברהם
טל': 050-6241081
אימייל: michalav@moag.gov.il
 
/Pulseem/ClientImages/9859///curse_bakar.jpg
קורס הזנת מעלי גירה
הקורס מיועד למנהלי רפתות, לאחראים על הההזנה ברפת ולעוסקים בהזנה שאינם רפתנים. הקורס בנוי כסדנה, כאשר המפגשים הראשונים מיועדים להעברת ידע בסיסי בהזנה: מערכת העיכול, מזונות ותהליכי פירוק וספיגה בכרס. בחלקו השני של הקורס המשתתתפים לומדים לעבוד עם רכיב ההזנה בתוכנת נ.ע.ה, להכניס מטריצות ולייצר מנות לשלוחות השונות ברפת. בכל שלבי הלמידה המשתתפים מתרגלים את החומר הנלמד בעזרת מחשבים ניידים.

מועד פתיחה: רבעון שלישי
מיקום: מקוון
רכז מקצועי: יואב שעני
רכזת ארגונית: מיכל אברהם
טל': 050-6241081
אימייל: michalav@moag.gov.il
/Pulseem/ClientImages/9859///curse_bakar_4.jpg
קורס מקוון בנושא תברואה וטיפול בזבל רפת
הקורס מיועד לרפתנים המעוניינים לפתח ולשפר את התברואה ולספק פתרונות סביבתיים וכן לרכוש כלים חדשים ומיומנויות בתחום. טיפול בזבל ובשפכים, השפעת הזבל והשפכים מהרפת על הסביבה, הזבל בראי הציבור - מפגעי ריח וזבובים, היבטים סטטוטוריים של טיפול בזבל, תקנות ישנות וחדשות, רגולציה ואכיפה, מעבירי מחלות מעופפים וגורמי מחלות, תברואה ואנשים בסביבת הרפת, הדברה משולבת מדייקת של מכרסמים ומעופפים ברפת, תברואה וטרינרית, עקרונות ריסוס וטוקסולוגיה,יונקיה ומכון חליבה- היגיינה, בטיחות ביולוגית, ממשק נכון לרפת ולסביבה.

מועד פתיחה:
רבעון שלישי
מיקום: מקוון 
רכז מקצועי: הלל מלכה 
רכזת ארגונית: מיכל אברהם
טל': 050-6241081
אימייל: michalav@moag.gov.il
 
/Pulseem/ClientImages/9859///%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA.jpg
קורס מגדלי עופות לרבייה
קורס זה מיועד למגדלים בפועל ולעוסקים בענף הרבייה, המעוניינים לרכוש ידע עדכני ומיומנות בתחום הגידול, על היבטיו השונים: מגמות עתידיות בטיפוח עופות לבשר, שלוחת הרבייה בישראל, איכות מי השתייה לרבייה כבדה; פיזיולוגיה ואנטומיה: מערכות הנשימה, הדם, הלב, העיכול והכליות; מבנים, ציוד וסביבה: אוורור; מערכת הרבייה הנקבית: התפתחות השחלות, תהליך יצירת הביצה והקליפה, מערכת המין הזכרית, ניהול ממשק חוות רבייה, טיפול בביצת רבייה והשפעת ממשק הרבייה על שיעורי הבקיעה ועל איכות האפרוח; בטיחות ביולוגית: חשיבות, עקרונות ויישום: תברואה וסניטציה, חיסונים, מחלות ומינעתן, עקרונות התזונה, ממשק הדגרה, פוטוסטימולציה וממשק תאורה.

מועד פתיחה: רבעון רביעי
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: ד"ר יוסילביץ ישראל
רכזת ארגונית: מיכל אברהם
טל': 050-6241081
אימייל: michalav@moag.gov.il
/Pulseem/ClientImages/9859///nihul_refet.jpg
קורס ניהול רפת
הקורס מיועד לרפתנים לשכלול מיומנויות הניהול, לרכישת כלים חדשים ולהעשרת הידע הקיים במטרה לנהל את העדר ביעילות מרבית ולשפר את הרווחים הכלכליים. קביעת מחיר מטרה, משאבי אנוש, תכנון הייצור, ניהול יעדים ונהלים, חישובי הון, סיכומים כלכליים, שותפיות, דור המשך, ניתוח דוחות כספיים (מאזן, דוח רווח והפסד), תכנית עסקית, דיני עבודה, בטיחות ביולוגית, תחשיבים שונים, כדאיות ייצור חלב חריג, היבט כלכלי של הכלאות גזעי בקר ועוד.


מועד פתיחה:
רבעון רביעי
מיקום: מקוון/עמקים 
רכז מקצועי: דוד בירן, יואב שעני
רכזת ארגונית: מיכל אברהם
טל': 050-6241081
אימייל: michalav@moag.gov.il
 
קורס - גידול צאן מורחב
/Pulseem/ClientImages/9859///%D7%A6%D7%90%D7%9F%202.jpg
הקורס מיועד למגדלי צאן (כבשים ועיזים) חדשים, לדור ההמשך ולמגדלים ותיקים המעוניינים לרענן ולפתל את הידע הבסיסי שלהם בנושאי הגידול השונים. לפרטים נוספים

מועד פתיחה: רבעון שני
מיקום: מקוון
רכז מקצועי: דורית כבביה
רכזת ארגונית: מיכל אברהם
טל': 050-6241081
אימייל: michalav@moag.gov.il
 
אגף ענפי הצומח
 
קורס סוגיות בגידול בבתי צמיחה בקיץ
/Pulseem/ClientImages/9859///img_20180807_095313.jpg
מטרת הקורס - הרחבה והעמקת הידע בנושא בתי צמיחה, אקלים, סוגי מבנים והתאמתם לדרישות הגידול ולאזורי הגידול. הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום.

מועד פתיחה: רבעון שני 
מיקום: מקוון
רכז מקצועי: דוד סילברמן, איציק אסקירה
רכזת ארגונית: בת שבע בדוח
טל': 050-6241601
אימייל: batsheva@moag.gov.il
 
/Pulseem/ClientImages/9859///shatlanut.jpg
קורס שתלנות
תחום הפרחים עורך קורס שמטרתו להקנות ידע תאורטי ומעשי בנושאי השקיה ודישון, ריבוי והגנת הצומח. בהרצאות יושם דגש על תרגום הידע התאורטי לפרקטיקה מעשית בשטח.
הקורס מיועד לאנשי מקצוע מהתחום ולבעלי רקע רלוונטי המעוניינים להשתלב בו.
נושאי הקורס: דישון והשקיה, ריבוי צמחים, תרביות רקמה והגנת הצומח.

מועד פתיחה: אוקטובר 2021
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: אביב לוי
רכזת ארגונית: בת שבע בדוח
טל': 050-6241601
אימייל: batsheva@moag.gov.il
/Pulseem/ClientImages/9859///agricultural%20machinery2.jpg
קורס מפעילי מיכון חקלאי בגידולי שדה 
קורס זה מיועד להקנות למשתתפיו ידע יסודי בהכרת סוגי המיכון החקלאי, העיבודים החקלאיים
ומטרתם, תפעול מיכון חקלאי והכרת מושגי יסוד בחקלאות.


מועד פתיחה: אוגוסט 2021
מיקום: העמקים 
רכז מקצועי: הראל גרינבלט, איציק אברבנאל
רכזת ארגונית: בת שבע בדוח
טל': 050-6241601
אימייל: batsheva@moag.gov.il
 
אגף ענפי שירות וסביבה חקלאית
 
/Pulseem/ClientImages/9859///gozem_2.jpg
הכנה לקורס גוזם מומחה
תחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע  עתיד לפתוח בחודש יולי 2021, את הקורס "גוזם מומחה". בטרם ההרשמה לקורס יתקיימו שני מפגשי הכנה בקריה החקלאית בבית דגן במועדים 7/7/21 ו-14/7/21.


מועד פתיחה:
 7.07.21
מיקום: מקוון/בית דגן
רכז מקצועי: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 0506249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il

/Pulseem/ClientImages/9859///%D7%9E%D7%A8%D7%A1%D7%A1%20%D7%9E%D7%95%D7%98%20%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%AA%D7%90%20%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%96.jpg
עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות (רססים) 
קורס זה מיועד להקנות למשתתפים הבנה וידע על חשיבות היישום הנכון של תכשירי הדברה כדרך להשגת יעילות הדברה; על קבוצות חומרי ההדברה ורעילותם לאדם ולסביבה; ועל בטיחות המזון ושאריות חומרי הדברה.
הקורס מיועד לחקלאים, למפעילי כלי ריסוס ולכל המעוניין ללמוד את עקרונות היישום הנכון של חומרי ההדברה.

מועד פתיחה: 20.07.21
מיקום: מקוון/בית דגן
רכז מקצועי: אינג' שמשון שמאייב
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל':
050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il

 
/Pulseem/ClientImages/9859///gozem.jpg
קורס גוזם מומחה
עצים במרחב העירוני מחייבים עיצוב וטיפול מרגע שתילתם ולמשך שנים רבות. קורס גוזם מומחה עוסק בנושא עיצוב העץ הצעיר והבוגר, ואחזקתו בצורה המיטבית לאורך זמן. מהניסיון עולה כי בגנים שבהם מטופל העץ בצורה מקצועית, התוצאות הן בהתאם. הקורס נערך במתכונת מיוחדת: שילוב של תיאוריה בעבודה מעשית רבה בשטח ותרגול קבוצות בליווי מדריך.
הקורס מיועד לגוזמים, לגננים, לקבלנים, למפקחי גינון, ליועצים, למנהלי עבודה ולמנהלי מחלקות.

מועד פתיחה: 12.10.21
מיקום: מקוון/בית דגן
רכז מקצועי: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 0506249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il

/Pulseem/ClientImages/9859///pic4.jpg
עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות (רססים) 
קורס זה מיועד להקנות למשתתפים הבנה וידע על חשיבות היישום הנכון של תכשירי הדברה כדרך להשגת יעילות הדברה; על קבוצות חומרי ההדברה ורעילותם לאדם ולסביבה; ועל בטיחות המזון ושאריות חומרי הדברה.
הקורס מיועד לחקלאים, למפעילי כלי ריסוס ולכל המעוניין ללמוד את עקרונות היישום הנכון של חומרי ההדברה.


מועד פתיחה: 19.12.21
מיקום: מקוון (זום)
רכז מקצועי: אינג' שמשון שמאייב
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל':
050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il

 
/Pulseem/ClientImages/9859///%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94.jpg
קורס הידרופוניקה
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בנושא גידול בהידרופוניקה.


מועד פתיחה: 01.12.21
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: ד"ר מולי זקס, רוברטו נתן
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 0506249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il

/Pulseem/ClientImages/9859///lawns.jpg
קורס מדשאות 
למדשאה תפקידים חשובים ורבים בגן הנוי. היא מהווה מקום מנוחה ומשחק, ושורשיה משמשים לחיפוי ולייצוב קרקעות. להקמת מדשאה ולאחזקתה נדרשים ידע ומומחיות.

מועד פתיחה: 02.06.21
מיקום: מחוז המרכז (חדרה)
רכז מקצועי: דניאל בן סימון
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל':
050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il

 
/Pulseem/ClientImages/9859///hidroponic_2.jpg
קורס מצעים מנותקים
הקורס מיועד לחקלאים ולעוסקים בתחום המעוניינים להרחיב ולבסס את ידיעותיהם בנושא גידול במצעים מנותקים.
 

מועד פתיחה: 13.10.21
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: ד"ר מולי זקס, רוברטו נתן
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל': 0506249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il

/Pulseem/ClientImages/9859///etzim.jpg
קורס מומחה עצים - יערן עירוני
קורס "מומחה עצים- יערן עירוני", נועד לפתח ולקדם אנשי מקצוע המתמחים בכל הקשור בנושא עצים. הקורס מהווה המשך ישיר לקורס "גוזם מומחה. 

מועד פתיחה: מאי 2021
מיקום: בית דגן
רכז מקצועי: יוסי בן שחר
רכזת ארגונית: מירב חג'בי
טל':
050-6249266
אימייל: meiravh@moag.gov.il

 
סדנה בכלכלה
/Pulseem/ClientImages/9859///economy.jpg
הסדנה בת שלושה מפגשים ותעסוק בנושאי כלכלה. במסגרת הסדנה נתמודד עם שאלות שמתאימות לחקלאים מענפים שונים: איך לתמחר גידול, איך להשוות בין אלטרנטיבות, איך לבדוק כדאיות של גידול, איך מכינים תזרים מזומנים ועוד.
השנה הסדנה תתקיים בשני מחוזות:
מחוז העמקים בתאריכים: 15.6.21, 22.6.21, 29.6,21.
מחוז הנגב בתאריכים: 1.11.21, 8.1.21, 15.1.21

רכזת מקצועי:
 ברכה גל 
רכזת ארגונית: הילה לוסקי
טל': 0506241027
אימייל: hilal@moag.gov.il
 
חנה מנשרוב - haname@moag.gov.il - שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
Preview Campaign