על מנת להדפיס דף זה לחץ כאן
/Pulseem/ClientImages/5101//%5Cbewell/%5Cbw-may21-1.png
/Pulseem/ClientImages/5101//%5Cbewell/%5Cbw-may21-2.png
/Pulseem/ClientImages/5101//%5Cbewell/%5Cb30f0dda974048f18c6208990a44e41f.png
/Pulseem/ClientImages/5101//%5Cbewell/%5Cbw-may21-4.png
הודעה זו נשלחה ל- על ידי bewell@tasmc.health.gov.il
אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן
על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן
Preview Campaign